Declarația unică

Cine si pentru ce venituri trebuie să depună declarația unică?

  • persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal (activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții și din alte surse).
  • persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.


Termen de depunere

25 mai 2022 este termenul pentru:
– veniturile realizate in anul 2021
– veniturile estimate a fi realizate în anul fiscal 2022
– exercitarea opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Unde?

Declarația se depune la organul fiscal central competent, respectiv:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România

Cum?

Declarația se poate depune:

  • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
    • prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV)
    • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Cristina Georgescu

Partener

FCCA, Expert Contabil și Consultant Fiscal cu peste 24 ani de experiență. Având o fire practică, anticipează nevoia clienților și îi ajută pe aceștia în luarea deciziilor. Abilitatea, optimismul, flexibilitatea și atenția cu care gestionează fiecare client în parte, fac din Cristina un partener de încredere pentru clienți.

Iona Bădescu

Partener

Expert Contabil și Auditor Financiar cu peste 24 ani de experiență. Pasionată de lucrul cu clienții si implicată în multiple misiuni de creare și implementare de proceduri și procese contabile, Ioana oferă soluții financiar contabile optime, adaptate nevoilor clienților. Este profesionistul pe care te poți baza pentru un lucru bine făcut.