Termene de depunere fișier SAF-T

Termenele de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406 sunt:

  • 1 ianuarie 2022, pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021;
  • 1 iulie 2022, pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021;
  • 1 ianuarie 2023, pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 și pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili;
  • 1 ianuarie 2025, pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii;
  • 1 ianuarie 2025, pentru contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România

Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale, societățile de intermediere/brokeraj în asigurări, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației informative D406 după data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației continuă să raporteze fișierul standard de control fiscal prin depunerea de Declarații informative D406.

Societățile de intermediere/brokeraj în asigurări depun fișierul SAF-T similar cu instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Cristina Georgescu

Partener

FCCA, Expert Contabil și Consultant Fiscal cu peste 24 ani de experiență. Având o fire practică, anticipează nevoia clienților și îi ajută pe aceștia în luarea deciziilor. Abilitatea, optimismul, flexibilitatea și atenția cu care gestionează fiecare client în parte, fac din Cristina un partener de încredere pentru clienți.