Sistemul RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.

Codul UIT reprezintă codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat

Sistemul RO e-Transport include:

 1. a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;
 2. b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
 3. c) componente software pentru analiza integrată a datelor.

Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

Ministerul Finanțelor, prin ANAF și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național prin intermediul Sistemului RO e-Transport.

Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

 1. a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 2. b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 3. c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 4. d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Utilizatorii de mai sus sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.

În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui ANAF, utilizatorii au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.

Aplicarea Sistemului RO e-Transport este opțională până la 1 iulie 2022, iar de la această data devine obligatoriu.

Contravenții:

 • amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate, în cazul:
  • nerespectării obligației utilizării Sistemului RO e-Transport
  • nerespectării termenul de valabilitate a codului UIT
  • descărcării pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri
  • declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri
 • amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, in cazul:
  • nepunerii la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate
  • modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz
  • nedeclararea în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, în cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat
 • amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul neprezentării de către conducătorul vehiculului de transport la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF sau al Autorității Vamale Române, a documentelor care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Cristina Georgescu

Partener

FCCA, Expert Contabil și Consultant Fiscal cu peste 24 ani de experiență. Având o fire practică, anticipează nevoia clienților și îi ajută pe aceștia în luarea deciziilor. Abilitatea, optimismul, flexibilitatea și atenția cu care gestionează fiecare client în parte, fac din Cristina un partener de încredere pentru clienți.

Iona Bădescu

Partener

Expert Contabil și Auditor Financiar cu peste 24 ani de experiență. Pasionată de lucrul cu clienții si implicată în multiple misiuni de creare și implementare de proceduri și procese contabile, Ioana oferă soluții financiar contabile optime, adaptate nevoilor clienților. Este profesionistul pe care te poți baza pentru un lucru bine făcut.