Consolidarea impozitului pe profit

Începând cu 1 ianuarie 2022 (sau o dată ulterioară pentru contribuabilii cu an fiscal diferit), este introdusă opțiunea consolidării fiscale a impozitului pe profit si posibilitatea constituirii unui grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit.

Membrii grupului pot fi doar persoane juridice române și/sau persoane cu sediul social în România înființate conform legislației europene. În anumite situații un sediu permanent din România al unui nerezident poate fi inclus în grupul fiscal.

Membrii trebuie să fie plătitori de impozit pe profit, cu același sistem de plată (calcul trimestrial sau plăți anticipate), să aibă același an fiscal și să nu se afle în dizolvare/lichidare. Nu pot fi membri microîntreprinderile sau societățile ce desfășoară activități de natura barurilor/cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor și nici cei care sunt concomitent plătitori de impozit pe profit și impozit specific.

O condiție esențială este ca deținerea minimă, directă sau indirectă, să fie de 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pe o perioadă neîntreruptă de un an anterioară începerii consolidării. O societate nu poate fi membră în mai multe grupuri fiscale.

Pe perioada de consolidare, membrii grupului care, în timpul perioadei de existență a grupului fiscal, ar îndeplini condițiile pentru a deveni plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau impozit specific, vor aplica prin derogare doar impozitul pe profit.

Opțiunea de constituire a grupului fiscal se comunică organului fiscal cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea anului fiscal consolidat. Sistemul se aplică prin opțiune pentru 5 ani fiscali, după care opțiunea trebuie prelungită în mod expres.

Unul dintre membrii este desemnat reprezentant al grupului, acesta având rolul de a calcula, declara și plăti impozitul pe profit consolidat, impozit determinat prin însumarea calculelor individuale ale fiecărui membru. Astfel, la nivel de grup fiscal se pot compensa profiturile și pierderile fiscale ale membrilor.

Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului.

Dacă grupul se desființează după cinci ani, pierderile înregistrate și nerecuperate în perioada consolidării se recuperează de către reprezentantul grupului.

Se introduce o obligație expresă de întocmire a dosarului de prețuri de transfer, atât pentru tranzacțiile cu membrii grupului fiscal, cât și cu persoanele afiliate din afara acestuia. Dosarele prețurilor de transfer întocmite de membri vor fi prezentate de către persoana desemnată.

Dacă unul dintre membri nu mai îndeplinește condițiile, acel membru și  persoana juridică responsabilă recalculează impozitul pe profit datorat individual/pentru grup, cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, după caz.

Impozitul nu se recalculează în următoarele situații: vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la unul din membrii grupului dacă deținerea scade sub 25%; dizolvarea unui membru; ieșirea din grup a unui membru ca urmare a operațiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, transfer de active, schimb de acțiuni).

Comentariul APEX: implementarea sistemului de consolidare a impozitului pe profit este un pas înainte spre modernizarea sistemului fiscal și spre stimularea investițiilor în România. Această îndelung promovată propunere a mediului de afaceri devine iată realitate. Trebuie însă să subliniem că mecanismul de consolidare este relativ simplist și se referă la o consolidare algebrică a rezultatelor individuale, cu evidente limitări în aplicarea unor deduceri sau facilități. Sistemul ar fi trebuit să permită o reală consolidare a conturilor de profit și pierdere ale tuturor membrilor și aplicarea limitărilor și a deducerilor la rezultatele consolidate și nu la cele individuale. Cel mai simplu exemplu ar fi creditul fiscal pentru sponsorizare sau diverse facilități fiscale de care un contribuabil care înregistrează pierdere fiscală nu poate beneficia la nivel individual și implicit nici la nivel de grup, din moment ce calculele individuale se însumează. Totuși, în perioada de 1 an rămasă până la momentul implementării efective este posibil să se mai ajusteze anumite reguli privind consolidarea fiscală.

Cristina Georgescu

Partener

FCCA, Expert Contabil și Consultant Fiscal cu peste 24 ani de experiență. Având o fire practică, anticipează nevoia clienților și îi ajută pe aceștia în luarea deciziilor. Abilitatea, optimismul, flexibilitatea și atenția cu care gestionează fiecare client în parte, fac din Cristina un partener de încredere pentru clienți.

Iona Bădescu

Partener

Expert Contabil și Auditor Financiar cu peste 24 ani de experiență. Pasionată de lucrul cu clienții si implicată în multiple misiuni de creare și implementare de proceduri și procese contabile, Ioana oferă soluții financiar contabile optime, adaptate nevoilor clienților. Este profesionistul pe care te poți baza pentru un lucru bine făcut.