Salarizare

Salarizare

 • Externalizarea completă a serviciilor de salarizare
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale salariale
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale ale detașaților
 • Revizuirea calculelor salariale
 • Audit social

Salarizarea și resursele umane sunt o zonă sensibilă în orice entitate indiferent de dimensiunea companiei. Această sensibilitate vine din faptul că, pe de-o parte sunt gestionate informații confidențiale, iar pe de altă parte, corectitudinea întocmirii documentelor și asigurării unor calcule corecte conform legislației în vigoare este o necesitate. Cum în România modificările legislative sunt foarte dese, de aici vine și dificultatea de a ține pasul cu toate schimbările, unele dintre ele fiind incomplet reglementate.

Daca la cele de mai sus mai adăugăm și eventualele erori la pregătirea documentelor sau la efectuarea calculului salarial, acestea pot afecta salariații, ale căror nemulțumiri pot avea efecte negative asupra performanțelor companiei.

APEX Team are expertiza aplicării cerințelor legale, deține instrumentele tehnice actualizate pentru gestiunea acestor informații și vă poate asigura o externalizare completă, de succes, a serviciilor de salarizare, devenind astfel partenerul dumneavoastră de încredere.

Cartea noastră de vizită este dată de experiența vastă în domeniu, de o echipă de profesioniști cu numeroase premii de recunoaștere din partea organismelor profesionale acreditate, de un software de gestiune a salariilor actualizat permanent cu modificările legislative, precum și de un portofoliu numeros de clienți mulțumiți.

Echipa APEX Payroll vă poate asigura liniștea gestiunii complete și corecte a salariilor personalului printr-o externalizare completă a serviciilor și a formalităților legate de salarizare sau doar a modulelor de care aveți nevoie.

 • Avantajele externalizării serviciilor de salarizare către APEX:
 • accesul la experiența unei echipe dedicate doar salarizării, consultanții APEX Payroll nu se ocupă de alte zone contabile sau fiscale și expertiza lor este astfel maximizată pe această zonă
 • accesul la resursele și know-how-ul consultanților APEX Payroll
 • posibilitatea managementului companiei să-și organizeze mult mai eficient activitățile curente
 • simplificarea proceselor pentru companie
 • degrevarea de responsabilitate pentru corectitudinea calculului salarial
 • evitarea costurilor asociate cu formarea profesională a angajaților responsabili de calculul salarial și costurile cu actualizarea softului utilizat
 • livrarea la termen a documentelor salariale către management și a fluturașilor către salariați
 • asigurarea confidențialității asupra informațiilor salariale
 • asumarea răspunderii APEX asupra procesului de calcul salarial
 • preluarea completă a interacțiunii cu instituțiile statului
 • asigurarea asistenței în cazul unui control ITM
 • asistența în soluționarea spețelor din zona resurselor umane
 • informarea permanentă cu privire la modificările legislative
 • flexibilitatea procedurilor de lucru
 • Externalizarea calculului salarial către APEX:
 • preluarea datelor din evidența anterioară salarială și setarea sistemului informatic
 • procesarea informațiilor primite pe baza Pontajului lunar personalizat (fișier pus la dispoziție de APEX)
 • atenționarea asupra eventualelor erori din certificatele medicale
 • calcularea indemnizațiilor de concediu medical, concediu de odihnă, evenimente deosebite
 • calcularea echivalentului brut pentru primele / bonusurile nete comunicate
 • calcularea diferențelor de curs valutar pentru salariile negociate în valută (net sau brut) și pentru primele sau bonusuri acordate în valută
 • procesarea sporurilor, compensațiilor, garanțiilor, popririlor, reținerilor, avansurilor
 • întocmirea statului de plată
 • întocmirea centralizatorului de plăți pentru taxele și contribuțiile sociale
 • întocmirea centralizatorului de contabilitate și a rapoartelor personalizate cu evidențierea costurilor salariale pe diverse dimensiuni: puncte de lucru, departamente, centre de cost sau secții
 • întocmirea ordinelor de plată pentru taxele și contribuțiile salariale
 • pregătirea fișierului pentru alimentarea conturilor angajaților
 • întocmirea fluturașilor de salariu, cu posibilitatea transmiterii individuale sau centralizate, în format hârtie (în plic sau hârtie securizată), pe email în fișier PDF (parolat sau neparolat)
 • pregătirea și înregistrarea dosarului pentru restituirea sumelor de la fondul de sănătate / accidente de muncă
 • întocmirea, semnarea și transmiterea declaraților lunare sau anuale: 100, 112, 205, etc.
 • generarea notelor contabile aferente salariilor pentru a fi importate în sistemul contabil
 • gestionarea tichetelor de masă
 • completarea formularelor statistice
 • Externalizarea serviciilor de resurse umane către APEX:
 • gestionarea dosarelor de personal
 • întocmirea contractelor individuale de muncă
 • întocmirea actelor adiționale
 • întocmirea deciziilor de încetare, suspendare și / sau reluare activitate
 • întocmirea, actualizarea și transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariaților (REGES)
 • întocmirea tuturor tipurilor de adeverințe
 • Servicii cetățeni străini

Cetățenii străini ce provin din state membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, care desfășoară activitate pe teritoriul României, trebuie să își declare rezidența la autoritățile române și să își declare veniturile realizate aferente activității din România. Echipa APEX Payroll vă poate asista în gestiunea obligațiilor declarative:

 • asistență în obținerea certificatului de înregistrare
 • pregătirea și înregistrarea declarației 222 (la începutul și sfârșitul activității)
 • calcularea, completarea și înregistrarea lunară a declarației 224
 • Servicii consultanță HR

Consultanții APEX Payroll vă pot îndruma în soluționarea diverselor spețe, oferindu-vă opinii argumentate din sfera HR:

 • Salarizare - revizuirea procesului de calcul salarial
 • Resurse Umane - revizuirea dosarelor de personal
 • Audit Social - revizuire completă a funcției de HR a entității

Acestea pot face obiectul unor cereri punctuale din partea clientului sau în baza unor abonamente de consultanță.

 • Organizarea de cursuri de formare profesională:
 • practica salarizării
 • optimizarea costurilor salariale
 • fiscalitatea veniturilor din activități independente
 • dreptul muncii
 • cursuri personalizate

Despre noi

APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să asiste clienţii şi să ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare. Consultanţii noştrii au o bogatã experienţă, având clienti internationali din diferite domenii.
 

Înscrie-te la NEWSLETTER

CONTACT

APEX Team International

Adresa: Strada Helesteului, nr. 17

Sector 1, 011986, București

Telefon: +40 318 09 2739 (APEX) 

+40 745 20 2739 (APEX)

Fax:  +40 318 057 739

Email:  office@apex-team.ro

© Copyright 2022 APEX Team International SRL. Toate drepturile rezervate.