Impozite directe

Impozite Directe

 • Calculul / revizuirea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
 • Certificarea declarației anuale de impozit pe profit
 • Impozitul pe veniturile nerezidenților – asistență în aplicarea legislației locale, convențiilor de evitare a dublei impuneri
 • Aplicarea reglementărilor impozitului pe venit
 • Asistență în aplicarea prevederilor privind impozitul pe premii și alte impozite directe

Echipa APEX vă poate asista în analiza și stabilirea tratamentelor corecte privind impozitele directe generate de diverse tipuri de tranzacții și contracte.

Calculul / revizuirea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Legislația românească este destul de restrictivă și complexă în ceea ce privește regulile de determinare a impozitului pe profit și pentru deducerea diverselor cheltuieli, iar gradul de formalism necesar este ridicat.

Calculul impozitului pe profit este un proces complex care implică numeroase cunoștințe fiscale pentru aplicarea corectă a diverselor reguli și limitări.

Chiar și în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, deși este văzut ca un simplu impozit aplicat asupra veniturilor, regulile aplicabile au complicat mecanismul de determinare a impozitului.

Specialiștii APEX vă pot îndruma pentru identificarea riscurilor aferente diverselor tranzacții și pentru contracararea acestora, cât și suport pentru interpretarea corectă a legislației și aplicarea tratamentelor corespunzătoare.

Implicarea echipei APEX în zona impozitelor directe poate fi variată:

 • implicarea directă în efectuarea calculelor de impozit, mai ales în misiunile de externalizare completă a contabilității și în misiunile de asistență recurentă
 • revizuirea tranzacțiilor și asistență în pregătirea calculelor impozitelor directe
 • analiza punctuală a unor tranzacții și emiterea de opinii în privința acestora.

Certificarea declarației anuale de impozit pe profit

Certificarea declarațiilor de impozit pe profit reprezintă a atestare oficială din partea APEX Team, în calitate de consultant fiscal, că declarația de impozit pe profit și tratamentele aplicate au fost revizuite și respectă prevederile legale în materie.

Certificarea este un instrument util în reducerea riscului fiscal asociat entității. Reamintim că indicatorul de risc fiscal pe care autoritățile fiscale îl atribuie fiecărei entități poate determina includerea sau nu a entității în eșantionul unor inspecții fiscale, poate determina rambursări de TVA mai rapide și în general o mai bună percepție a entității din partea autorităților fiscale.

Impozitul pe veniturile nerezidenților – asistență în aplicarea legislației locale, convențiilor de evitare a dublei impuneri

Impozitul pe veniturile nerezidenților reprezintă un alt capitol fiscal de complexitate ridicată. Interpretarea prevederilor contractuale și analiza acestora în corelație cu prevederile Codului Fiscal, a Convențiilor de evitare a dublei impuneri și eventual ale normelor OCDE dau naștere unui proces de complexitate ridicată pentru care aveți nevoie de specialiști.

Impozitarea internațională și evitarea dublei impuneri între state este un subiect de actualitate, încă în curs de profunde modificări și interpretări. Fiecare stat dorește să își maximizeze baza veniturilor impozabile, iar de aici pleacă numeroase probleme de aplicare a tratatelor și a altor reglementări pentru evitarea dublei impuneri.

Echipa APEX vă poate ajuta în interpretarea contractelor și a tranzacțiilor pe care le desfășurați pentru identificarea zonelor de risc și pentru tratamentul corect al acestora.

Asistență în cadrul inspecțiilor fiscale în domeniul impozitelor directe

Echipa APEX are specialiști care vă pot asista pe perioada controalelor fiscale în domeniul impozitelor directe ca și în zona de TVA.

Aceasta poate implica mai multe etape:

 • revizuirea evidenței contabile și fiscale înaintea demarării unei inspecții fiscale pentru asigurarea conformității cu cerințele legale și a existenței tuturor documentelor obligatorii
 • colaborarea cu inspectorii fiscali și pregătirea situațiilor analitice solicitate de aceștia
 • argumentarea legală a diverselor tratamente aplicate și susținerea punctelor de vedere ale clientului
 • asistență în combaterea unor opinii adverse și în emiterea de puncte de vedere și contestații
 • susținerea clientului în fața conducerii organelor fiscale

Despre noi

APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să asiste clienţii şi să ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare. Consultanţii noştrii au o bogatã experienţă, având clienti internationali din diferite domenii.
 

Înscrie-te la NEWSLETTER

CONTACT

APEX Team International

Adresa: Strada Helesteului, nr. 17

Sector 1, 011986, București

Telefon: +40 318 09 2739 (APEX) 

+40 745 20 2739 (APEX)

Fax:  +40 318 057 739

Email:  office@apex-team.ro

© Copyright 2022 APEX Team International SRL. Toate drepturile rezervate.