Audit

Audit

Auditul sporeste credibilitatea situațiilor financiare ale companiei. In acest scop, raportul de audit presupune formularea unei opinii cu privire la conformitatea situațiilor financiare cu standardele de raportare financiara care stau la baza intocmirii acestora. În general, un audit este solicitat de organisme de reglementare, bănci, creditori, eventuali cumpărători și investitori.

Revizuirea situatiilor financiare

Revizuirea prezinta o arie de aplicabilitate mai restrânsă decât în cazul unui audit, astfel că nivelul de asigurare pe care îl oferă este limitat. Procedurile de verificare utilizate in cadrul revizuirii se axeaza pe proceduri analitice, discutii cu managementul companiei și investigații care nu oferă toate probele cerute într-un angajament de audit, dar dau posibilitatea auditorului sa formuleze o concluzie asupra conformitatii situatiilor financiare cu un cadru general identificat de raportare financiară. Revizuirea situațiilor financiare este efectuată la cererea managementului companiei, a creditorilor, eventualilor cumpărători sau in scopul consolidarii situatiilor financiare la nivel de grup.

Raportari pe baza unor proceduri convenite (Agreed Upon-Procedures)

Într-un angajament de raportare pe baza de proceduri convenite, un auditor efectueaza acele proceduri ce țin de natura unui audit, asupra carora au convenit auditorul, compania și oricare terțe părți îndreptățite, urmand să raporteze constatările efective.

Raportul de constatari efective nu prezinta un grad de asigurare, ca in cazul unui audit sau revizuire, insa ajuta beneficiarii să evalueze nivelul de conformitate al organizației cu cerintele din anumite acorduri de finantare, cu reglementări, standarde sau cerinte specifice de raportare.

Angajamente de compilare a situatiilor financiare

Compilarea este adecvata atunci cand o companie are nevoie de prezentarea unor informatii financiare in conformitate cu un anumit cadru de raportare financiara, dar nu este necesara furnizarea unui nivel de asigurare oferit de un audit sau o revizuire.

Într-un angajament de compilare, auditorul este angajat pentru a folosi expertiza sa contabila și de audit, în scopul colectării, clasificării și sintetizării informațiilor financiare. Aceste sintetizări reduc informațiile detaliate la o formă inteligibilă și ușor utilizabilă, fără a exista cerința de a verifica aserțiunile conducerii care stau la baza întocmirii acelor informații.

Abordarea noastra

Echipele noastre sunt alcătuite din auditori calificaţi, precum şi din specialişti în impozite, taxe şi în domeniul tehnologiei informaţiilor. Astfel putem asigura o acoperire integrată a riscurilor pe care le puteţi întâmpina în desfăşurarea activităţii companiei. Veţi beneficia de avantajul colaborării cu o echipă dedicată exclusiv Dumneavoastră, formata din specialiști cu o îndelungata experiența profesionala. Auditul se va desfăşura astfel încât principalele riscuri cu care se confruntă Compania să devină pentru noi obiective de audit, abordate cu prioritate pe parcursul misiunii noastre. Intenţia noastră este să înţelegem sistemul de control intern al Companiei în contextul auditului şi acolo unde este necesar, să oferim recomandări în vederea unor potenţiale îmbunătățiri. În stabilirea abordării noastre, vom folosi experienţa acumulată în auditarea altor companii din sectoare similare de activitate.

Criteriile de alegere a auditorului financiar - În opinia noastră, criteriile esenţiale în luarea deciziei pentru stabilirea auditorului sunt experienţa, capacitatea profesională şi expertiza tehnică oferite de către acesta, precum şi atitudinea pro-activă, creativă şi de îndrumare practică asupra tuturor aspectelor legate de activitatea companiilor. Încrederea acordata auditorului este bazată pe confidenţialitate şi respectarea cu stricteţe a cadrului de etică profesională.

Despre noi

APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să asiste clienţii şi să ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare. Consultanţii noştrii au o bogatã experienţă, având clienti internationali din diferite domenii.
 

Înscrie-te la NEWSLETTER

CONTACT

APEX Team International

Adresa: Strada Helesteului, nr. 17

Sector 1, 011986, București

Telefon: +40 318 09 2739 (APEX) 

+40 745 20 2739 (APEX)

Fax:  +40 318 057 739

Email:  office@apex-team.ro

© Copyright 2022 APEX Team International SRL. Toate drepturile rezervate.